Klageoplysninger

Hvis du mod forventning har en klage over en vare eller ydelse købt hos os, er du velkommen til at kontakte os for at finde en løsning.

Alternativt kan klagen indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Hvis du er beboende i et andet EU-land, kan EU-Kommissionens online klageportal benyttes. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: mail@daugbjergkalkgruber.dk
Her finder du os Ta familien med på tur.