Vores maskotter Flix og Flax.

Flagermusene Flix og Flax er maskotterne for Daugbjerg Kalkgruber og her fortæller de lidt om deres artsfæller som jo er en total fredet dyreart.

Flagermus i minen.


Det står hen i det uvisse, hvornår flagermus fandt ud af, at det bedste sted af sove vinteren igennem var i en kalkmine. Men en ting er sikkert, det er et kæmpe hit blandt flagermus.
I disse frostfrie gange med en konstant temperatur på 8 grader, finder ca 35.000 flagermus de idelle betingelser til vinter hi.
Flagermusene kommer ind for at finde et godt sted at sove, fra omkring oktober. Men allerede fra begyndelsen af august vil de første flagermus begynde at flyve i minegangene og de sidste vil være på plads, sidst i november, for så vil der ikke være flere insekter tilbage i skoven, som jo er deres føde.


Flagermus igennem sommeren.

Så fra august til oktober vil der i skumringen, være særdeles gode muligheder for at iagttage den lille flyvende jæger, når den forlader gruberne i jagt på insekter.
I sommerperioden er flagermusene spredt ud over hele Jylland, nogle er så langt væk som Nord Tyskland!
Hunnerne som lever i kolonier på godt 100 individer. De føder deres unger i løbet af foråret. De bygger ikke reder, så indtil ungen bliver flyvefærdig må den vente, sammen med de øvrige unger, på at dens mor kommer hjem fra jagt.
Hannerne flyver rundt over det hele og gør som de har lyst til.


Interessant viden om flagermus.

Ved jagt kommer flagermusens puls op og ligger på 1100 slag i minuttet, når den er gået i dvale ligger pulsen på 20 slag i minuttet.
Endvidere kan den nøjes med at trække vejret 2 gange i timen, mens den sover!
Myten siger at flagermusen er blind, men det passer ikke. Den kan sagtes se og den bruger især sit syn, når den er på langfart.
Ved jagt og ved navigation mellem trær og bevoksning, benytter flagermusen sig af ekkolokalisering. Den udsender højfrekvente skrig, som bliver kastet tilbage til flagermusen og herved kan den vurdere om det er et bytte eller en forhindring.


Forskellige arter i Daugbjerg Kalkgruber.

I Daugbjerg Kalkgruber findes der 5 forskellige arter:

 
Vandflagermus:
Vingefang: 20 -28 cm, vægt 7 - 15 g.
Kendes bedst på sine store fødder, som den fanger sit bytte med.Og på halen som er længere end flyvehudden.
Jager gerne over vandløb og søer.

Damflagermus:
Vingefang 25 - 35 cm, vægt 15 - 20g.
Dette er en stor krabat med nogle store fødder.
Jager gerne over vand.

Frynse flagermus:
Vingefang 20 - 25 cm, vægt 12 - 18g.
Er en smule mindre end damflagermusen og har større øre. Haleflyvehudden er dækket af en frynse af små stive krumme hår, heraf navnet.
Jager gerne over vand men også i åben skov og langs skovbryn.

Brandts flagermus:
Vingefang ca 22 cm, vægt 4 - 10 g.
Forholdsvis brede vinger.
Jager gerne i åben skov og lange skovbryn, en lidt langsom flyver ( ca 12km/t)

Langøret flagermus:
Vingefang 20 - 26 cm. Vægt 7 - 15 g.
Kendes bedst på de ekstrem store øre.
Jager meget tæt på vegetationen. Dens vinger er bygget på en måde, så den næsten kan stå stille i luften som en kolibri.


Den best repræsenterede er Vandflagermusen med ca 75%, herefter kommer Damflagermusen med ca 20%. De resterende tre arter deler de sidste 5 %.
Her finder du os Ta familien med på tur.